Valtakunnallinen Balettikilpailu

Ilmoittautumisohjeet julkaistaan täällä syksyllä 2019.

Esikarsinnan tekee Balettipedagogit  ry:n valitsema raati. Raadin jäsenet ovat pitkäaikaisia tanssin ammattilaisia. Raadin jäsenillä ei ole oikeutta kilpailuttaa omia oppilaitaan tässä kilpailussa. Raati käsittelee tallenteet anonyymeinä sihteerin välityksellä. Kaikille valintaan osallistuneille ilmoitetaan sähköpostitse 16.12.2019 mennessä kilpailuun valitut.

Luvat:

Ilmoittautuja vastaa koreografian ja musiikin käyttöön liittyvistä luvista.

Kilpailupäivät 1.-2.2.2020:

Kilpailutilanteessa tanssijan tulee olla sama kuin esikarsintaan lähetetyssä tallenteessa. Solistit kilpailevat 1.2.2020 ja ryhmät 2.2.2020. Ryhmänumeroiden osalta voidaan antaa lupa osallistujamuutokseen erittäin pätevien syiden perusteella. Osallistujamuutoksesta on tehtävä hakemus perusteluineen mahdollisimman pian kilpailujärjestäjälle sähköpostilla info(at)balettikilpailu.fi

ecome.fi verkkopalvelujärjestelmä, sisällönhallinta