Valtakunnallinen Balettikilpailu

Ilmoittautuminen Seitsemänteen valtakunnalliseen balettikilpailuun 1.-2.2.2020 Aleksanterin teatterissa Helsingissä

Ilmoittautuminen esikarsintaan alkaa 7.10.2019 ja päättyy 15.11.2019 klo 23.59.
Ilmoittautumislomakkeessa kysytään seuraavia asioita:

Solistit

 • ikäsarja
 • tanssijan nimi
 • tanssijan syntymäaika
 • tanssijan osoitetiedot
 • tanssijan sähköpostiosoite
 • tanssijan puhelinnumero
 • Kilpailunumeron nimi (perinteinen variaatio ja uusi balettikoreografia)
 • Kilpailunumeron kesto (perinteinen variaatio ja uusi balettikoreografia)
 • Kilpailunumeroiden teostiedot (koreografi, harjoittaja, musiikin tiedot)
Ryhmät
 • ikäsarja
 • esiintyvien tanssijoiden nimet ja syntymäajat
 • Kilpailunumeron tiedot (nimi, kesto, koreografi, harjoittaja, musiikin tiedot)
Oppilaitoksen yhteystiedot
 • Oppilaitoksen nimi
 • Oppilaitoksen osoite
 • Kilpailuvastaavan nimi
 • Kilpailuvastaavan yhteystiedot (puhelinnumero)
Lisäksi samassa yhteydessä pitää lomakkeessa ilmoittaa linkit kilpailunumeroiden videotallenteisiin. Lomaketta ei voi tallentaa keskeneräisenä, vaan se tulee täyttää ja lähettää samalla kertaa.

Esikarsinnan tekee Balettipedagogit  ry:n valitsema raati. Raadin jäsenet ovat pitkäaikaisia tanssin ammattilaisia. Raadin jäsenillä ei ole oikeutta kilpailuttaa omia oppilaitaan tässä kilpailussa. Raati käsittelee tallenteet anonyymeinä sihteerin välityksellä. Kaikille valintaan osallistuneille ilmoitetaan sähköpostitse 16.12.2019 mennessä esikarsinnan tulokset.

Luvat:

Ilmoittautuja vastaa koreografian ja musiikin käyttöön liittyvistä luvista.

Kilpailupäivät 1.-2.2.2020:

Kilpailutilanteessa tanssijan tulee olla sama kuin esikarsintaan lähetetyssä tallenteessa. Solistit kilpailevat 1.2.2020 ja ryhmät 2.2.2020. Ryhmänumeroiden osalta voidaan antaa lupa osallistujamuutokseen erittäin pätevien syiden perusteella. Osallistujamuutoksesta on tehtävä hakemus perusteluineen mahdollisimman pian kilpailujärjestäjälle sähköpostilla info(at)balettikilpailu.fi

ecome.fi verkkopalvelujärjestelmä, sisällönhallinta