Valtakunnallinen Balettikilpailu

 

Kuudes valtakunnallinen balettikilpailu 27.-28.1.2018 Aleksanterin teatterissa Helsingissä

Valtakunnallinen balettikilpailu on tarkoitettu klassisen baletin kilpailijoille ja siihen voivat osallistua Suomessa vakituisesti asuvat lapset ja nuoret. Kilpailuun osallistuvan on hyväksyttävä kilpailusäännöt.

Kilpailu koostuu esikarsinnasta sekä varsinaisista kilpailupäivistä, joista ensimmäinen on solistisarjojen kilpailupäivä ja toinen ryhmäsarjojen kilpailupäivä. Jälkimmäisen kilpailupäivän päättää palkintojenjakogaala. Molemmat varsinaiset kilpailupäivät ovat myytyjä yleisötilaisuuksia. Liput voidaan ostaa joko yhteen tai molempiin kilpailupäiviin. Vain jälkimmäisen kilpailupäivän lipulla pääsee palkintojenjakogaalaan.

Säännöt

Esikarsinta
Kilpailun ensimmäinen osa on esikarsinta. Esikarsintaan osallistutaan videotallenteilla.
Esikarsintaan ilmoittautuminen alkaa 2.10.2017 ja päättyy 15.11.2017.

Esikarsinnassa noudatetaan kilpailun sääntöjä. Tallenteen esityksen sisällön, keston ja tossujen on oltava varsinaisen kilpailun mukaiset. Solistien sarjoissa esikarsintaan lähetetään tallenteet sekä perinteisestä balettivariaatiosta että uudesta balettikoreografiasta. Uuden balettikoreografian tulee perustua klassisen baletin tekniikkaan.

Kilpailun järjestäjä huolehtii tallenteiden numeroimisesta ja anonyymistä käsittelystä. Esikarsinnan tekee Balettipedagogit ry:n nimeämä riippumaton esikarsintaraati, joka koostuu alan ammattilaisista. Esikarsinnasta ei anneta palautetta.

Kilpailutilanteessa tanssijan tulee olla sama kuin esikarsintaan lähetetyssä tallenteessa. Ryhmäesitysten osallistujien osalta voidaan kuitenkin pätevien syiden perusteella hyväksyä muutoksia. Osallistujamuutokset on ilmoitettava perusteluineen kilpailujärjestäjälle välittömästi.

Esikarsintaan osallistuneille ilmoitetaan esikarsintaraadin päätöksistä 12.12.2017 mennessä sähköpostilla.

Kilpailu
Solistit, lauantai 27.1.2018

 1. Solistit, 12-14-vuotiaat
  Kilpailukokonaisuus:
  -perinteinen klassinen variaatio ja uusi balettikoreografia

 2. Solistit, 15-16-vuotiaat
  Kilpailukokonaisuus:
  -perinteinen klassinen variaatio tai pas de deux -kokonaisuus (sis. adagio ja variaatiot) jossa molemmat tanssijat ovat kilpailijoita sekä uusi balettikoreografia joko yhdessä tai erikseen

 3. Solistit, 17-19-vuotiaat
  Kilpailukokonaisuus:
  -perinteinen klassinen variaatio tai pas de deux -kokonaisuus (sis. adagio ja variaatiot) jossa molemmat tanssijat ovat kilpailijoita sekä uusi balettikoreografia joko yhdessä tai erikseen

Klassinen osuus: Jokainen kilpailija esittää yhden klassisen variaation kestoltaan enintään kolme (3) minuuttia tai pas de deux -kokonaisuuden (sis. adagio ja variaatiot) kestoltaan enintään kahdeksan (8) minuuttia. Naiset tanssivat kärkitossuilla, ja klassisen esityksen esiintymisasu noudattaa sille kuuluvaa tyyliä. Klassisten esitysten kohdalla sallitaan tanssitekninen sovittaminen siten, etteivät esitysten tyyli ja traditio poikkea alkuperäisestä.

Uusi balettikoreografia: Jokainen kilpailija esittää lisäksi yhden uuden balettikoreografian, joka pohjautuu klassisen baletin tekniikkaan. Naiskilpailijat tanssivat joko pehmeillä tossuilla tai kärkitossuilla. Koreografian tulee olla alle viisi (5) vuotta vanha ja kestoltaan enintään kolme (3) minuuttia. Kilpailuesitys osallistuu ilman erillistä ilmoittautumista Uusi balettikoreografia -kilpailuun.

Osallistujan ikäsarja määräytyy sen mukaan minkä ikäinen kilpailija on kilpailun ensimmäisenä päivänä 27.1.2018. Tytöt ja pojat kilpailevat samoissa ikäsarjoissa.

Solistit voivat osallistua esikarsintaan vain yhdellä kilpailukokonaisuudella.

Ryhmät, sunnuntai 28.1.2018

 1. Ryhmät 10-12-vuotiaat
  -uusi balettikoreografia

 2. Ryhmät 13-15-vuotiaat
  -uusi balettikoreografia

 3. Ryhmät 16-20-vuotiaat
  -uusi balettikoreografia

Ryhmäesityksen tulee olla uusi balettikoreografa, joka pohjautuu klassisen baletin tekniikkaan ja on alle viisi (5) vuotta vanha. Kilpailuesityksen kesto on enintään viisi (5) minuuttia. Naiskilpailijat tanssivat kahdessa ensimmäisessä ikäsarjassa kilpailuesityksensä joko pehmeillä tossuilla tai kärkitossuilla ja ylimmässä ikäsarjassa vain kärkitossuilla. Ryhmien kilpailuesitykset osallistuvat ilman erillistä ilmoitautumista Uusi balettikoreografia -kilpailuun.

Ryhmä on 3-16 esiintyjää. 1⁄4 esiintyjistä voi ylittää tai alittaa sarjansa ikärajat, mutta ylittää korkeintaan yhdellä vuodella.
Osallistujien ikäsarja määräytyy sen mukaan, minkä ikäisiä kilpailijat ovat kilpailun ensimmäisenä päivänä 27.1.2018.

Sama ryhmä voi osallistua esikarsintaan useammalla kilpailuesityksellä, mutta niistä vain yksi voidaan valita kilpailuun. Kilpailupäivänä tanssija voi esiintyä vain yhdessä saman ikäsarjan ryhmätanssiesityksessä.

Ilmoittautuminen ja tallenteiden lähettäminen

Kilpailuun ilmoittautumisen tulee olla lähetetty sähköpostilla osoitteeseen info(at)balettikilpailu.fi viimeistään 15.11.2017 kello 23.59 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitaan seuraavat liitteet:

 1. Täytetty ilmoittautumislomake (tiedosto tallennettuna pdf-muotoon) (lomake)
 2. Kuittikopio maksetusta esikarsintamaksusta

Maksuohjeet

Esikarsintamaksu on solisteilla 15 e ja ryhmillä 25 e. Jokaisesta kilpailukokonaisuudesta maksetaan oma esikarsintamaksu. Maksu maksetaan tilille Nordea IBAN FI72 1745 3000 0892 60, saaja Balettipedagogit ry.
Maksutietoihin viestikenttään taustayhteisön nimi, solistin nimi/ryhmäesityksen nimi.

Kilpailuun valitun solistin osallistumismaksu on 30 e ja ryhmän osallistumismaksu on 50 e.

Kaikki kilpailuun hyväksytyt esitykset saavat kirjallisen palautteen tuomaristolta kilpailun jälkeen.

Kilpailumaksu sisältää myös osallistujapassin, jolla pääsee seuraamaan kilpailua toiselle parvelle katsomoon.

Tärkeää tietoa videotallenteesta:

 • Videotallenne on kuvattava yleisvalossa. Esiintyjistä on voitava tallenteelta arvioida ilmaisu ja tekniikka.
 • Kilpailuesitysten nauhoitusten tulee tapahtua ns. live-tilanteena ja yhtenä ottona. Tallennetta ei saa editoida.
 • Tallenteessa ei saa näkyä taustayhteisön tietoja.
 • Kiinnitä huomiota taltioinnin laatuun: huonolaatuista tallennetta ei arvioida.
 • Siirrä tallenne esikarsintaan osallistumista varten pilvipalveluun (Dropbox, Google Drive, Vimeo, YouTube tms.). Kopioi tallenteen linkki sille varattuun kohtaan ilmoittautumislomakkeessa. Huolehdi siitä, että vastaanottaja voi tallentaa (download) tallenteen pilvipalvelusta. Jos tähän tarvitaan salasanaa, kirjoita se ilmoittautumislomakkeeseen sille varattuun kohtaan.
 • Videotallenteen tiedostomuodon on oltava sellainen, että se ei ole sidottu tiettyyn tietokoneohjelmaan. Oikeanlaisia ovat .mpg, .mov, .avi ja .mp4 formaatit.
 • Solistisarjaan osallistuvan kilpailijan esitysten on oltava omina tallenteinaan. Sekä perinteisestä variaatiosta että uudesta balettikoreografiasta ilmoitetaan oma linkki.

Yleistä Valtakunnallisesta balettikilpailusta

 1. Kilpailijat ovat itse vastuussa kilpailuesitystensä esitysoikeuksista.
 2. Näyttämötilanteessa on käytössä kolme eri valotilannetta, joista kilpailija voi valita yhden mieleisensä.
 3. Kilpailuesitykset tallennetaan järjestäjien omaan käyttöön. Järjestäjillä on oikeus käyttää kilpailussa otettuja valokuvia omassa toiminnassaan. Kilpailijoille ei makseta esiintymis- eikä taltiointikorvauksia. Esitysten kuvaaminen on kielletty.
 4. Järjestäjä ei ota vakuutuksia kilpailijoille.
 5. Järjestäjä pidättää oikeudet aikataulumuutoksiin.

Palkinnot

 • Nuori Tanssija 2018, ikäsarja 12-14-vuotiaat
 • Nuori Tanssija 2018, ikäsarja 15-16-vuotiaat
 • Nuori Tanssija 2018, ikäsarja 17-19-vuotiaat
 • Ryhmäesitys 2018, ikäsarja 10-12-vuotiaat
 • Ryhmäesitys 2018, ikäsarja 13-15-vuotiaat
 • Ryhmäesitys 2018, ikäsarja 16-20-vuotiaat

 • Balettipedagogi 2018
  Balettipedagogit ry:n nimikkopalkinto ryhmäesityksen harjoittajalle, jonka pedagoginen ammattitaito näkyy ryhmän suorituksessa.

 • Uusi balettikoreografia 2018
  Kaikki uudet balettikoreografiat, sekä solistiset että ryhmänumerot, kilpailevat ilman erillistä ilmoittautumista tästä koreografille myönnettävästä palkinnosta.

 • Oppilaskoreografia 2018
  Palkinto oppilaskoreografille, joka on iältään alle 20-vuotias. Palkinto annetaan oppilaitoksen opiskelijalle, joka tekee koreografian joko itselle tai toisille.

 • Tanssin Kipinä 2018
  Yleisöäänestyksen perusteella jaetaan solistille kannustuspalkinto Tanssin Kipinä.

Kilpailussa jaettavat palkinnot ovat erisuuruisia rahasummia, joiden jakamisesta päättää tuomaristo harkintansa mukaan eri ikäsarjojen kesken. Tuomariston päätöksistä ei voi valittaa.

Kaikki palkitut julkistetaan sunnuntaina 28.1.2018. Tuomaristo voi pyytää palkittuja esiintyjiä esiintymään sunnuntain palkintojenjakotilaisuudessa.

Säännöt pdf-tiedostona tulostettavaksi.

ecome.fi verkkopalvelujärjestelmä, sisällönhallinta